• Lorem ipsum

Algemeen
ROS Juweliers (Kamer van Koophandel 27041815) verleent u hierbij toegang tot www.rosjuweliers.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen. ROS Juweliers behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
ROS Juweliers spant zich in om de inhoud van www.rosjuweliers.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op www.rosjuweliers.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met ROS Juweliers.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij ROS Juweliers. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van ROS Juweliers, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig
Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.